7.9144
Hlasů

Popis

Eliminujte všechny kostky ledu z panelu. Strategie je zřejmá, odeberte všechny krychle vyhrát hru. Pomocí tlačítka koktejl změnit uspořádání krychlí.