Popis

Můžete hádat, jména všech zvířat? Podívejte se na obrázky a dopisy. Písmena jsou pomíchané. Klepnutím je v správném pořadí se píše jméno zvířete. Můžete vyřešit všechny úrovně této zábavné zvířecí kvíz?